Vítejte na webových stránkách hasičů z Mimoně.

Houkání sirén v roce 2012

4. ledna 1. února 7. března 4. dubna
2. května 6. června 4. července 1. srpna
5. září 3. října 7. listopadu 5. prosince
Proč tedy sirény houkají:
1. Každou první středu v měsíci ve 12.00 hod. probíhá radiově řízené zkoušení funkčnosti akustických sirén v celé České Republice. Tuto zkoušku vykonává Hasičský Záchranný Sbor Libereckého kraje v zájmu varování a vyrozumívání obyvatelstva.
2. Mimo tyto dny houkají sirény jako dorozumívací prostředek pro záchranné akce Sboru dobrovolných hasičů v Mimoni a okolí. Ti se na základě houkání sirén dostavují na svá stanoviště k aktivním a konkrétním akcím. Především pak k požárům, ale i různým haváriím, dopravním nehodám apod.

Jak zní siréna

Signály prvků varování v ČR - popis signálů, jejich grafické znázornění a zvukové ukázky  u všeobecné výstrahy, zkoušky sirén a požárního poplachu.  

Všeobecná výstraha

Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.

Všeobecná výstraha je jediným signálem varování obyvatelstva v celé ČR.

  Image

Všeobecná výstraha.mp3 Všeobecná výstraha.mp3 (148,67 KB)

 

Zkouška sirén

Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin. Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".


  Image

Zkouška sirén.mp3 Zkouška sirén.mp3 (147,00 KB)

Požární poplach

Slouží jen ke svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. Tento signál slyšíte v Mimoni nejčastěji. Je vyhlašován jednou přerušeným tónem sirény během jedné minuty a nebo, jde-li o elektronickou sirénu, napodobením hlasu trubky troubící tón ,,HÓ-ŘÍ", ,,HÓ-ŘÍ" také po dobu jedné minuty.

Image

Požární poplach.mp3 Požární poplach.mp3 (85,30 KB) 

akustická rotační siréna.JPG
Znak města Mimoně

Znak města Mimoně

Jak se Vám líbila Hasičská fontána na koupališti, pořádaná na Den města Mimoně 08.08.2009?

Líbila. (3178 | 20%)
Byla dobrá. (3122 | 19%)
Šlo to. (3153 | 19%)
Nic moc. (3765 | 23%)

Myslíte si, že by výjezdová jednotka SDH Mimoň, měla dostat novou cisternu ?

Ano, zcela určitě ! (5604 | 24%)
Ano ! (4458 | 19%)
Spíš ne ! (4300 | 19%)
Ne ! (4474 | 19%)
Co já vím ? (4400 | 19%)
© Veškerá práva náleží SDH Mimoň. 2007-2012. Děkujeme za Vaší návštěvu. Hasiči Mimoň.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one