Vítejte na webových stránkách hasičů z Mimoně.

Mimořádné události

Tady jsou základní informace a postupy jednání při mimořádných událostech pro obyvatelstvo

Nejčastější druhy mimořádných událostí:

- požáry, lesní požáry
- dopravní nehody
- rozsáhlé havárie v dopravě
- extrémní situace způsobené rozmary počasí
- povodně, záplavy
- úniky nebezpečných látek
- onemocnění většího počtu osob, epidemie
- hromadné nákazy zvířat
- nálezy podezřelých zavazadel
- výhrušky o uložení nebezpečných zásilek, výbušnin atp.

Nahlášení mimořádné události

Než začnete volat na tísňová čísla, ujistěte se, že jste udělali všechno pro své bezpečí (dostatečná vzdálenost od požáru nebo od vozidel přepravující nebezpečné látky, místo mimo silnici při dopravních nehodách apod.)

Kam správně nahlásit mimořádnou událost:

150 - Hasiči ČR
155 - Zdravotnická záchranná služba
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka integrovaného záchranného systému
(Na tísňová čísla lze volat 24 hodin denně!)

 Jak správně nahlásit mimořádnou událost:
CO SE STALO, KDE SE STALO a KDO VOLÁ. Nepokládejte telefon jako první pro případ, že by se Vás operátor/dispečer potřeboval ještě na něco zeptat.
Příklad: "Hlasím požár rodinného domku na ulici Mimoňská 123 v Mimoni,  z 2. patra vychází hustý dým a šlehají plameny. Jmenuji se Kvído Arnošt (jde-li to, doplňte i číslo z kterého voláte)."
POZOR - zneužití všech tísňových linek je trestné !!!

První pomoc - stavy ohrožení života

Zástava masivního krvácení:
Přímé stlačení prsty v ráně (krvácení z krční tepny nebo nemáme-li žádný obvaz)
Tlakový obvaz (silné stlačení obvazu v ráně proti kosti)
Případné zaškrcení na končetinách (nikdy provaz nebo drát)
Protišoková poloha (na zádech se zvednutými dolními kočetinami)

Resuscitace:

Postup u dospělých: Zjistíme stav vědomí (oslovíme postiženého,...)
Je-li v bezvědomí - uvolníme dýchací cesty (záklon hlavy:tah za bradu, tlak na čelo)
Zjistíme dýchání (pohledem,poslechem)
Dýchá:
Provedeme zotavovací polohu (poloha na boku s podloženou a zakloněnou hlavou)
Voláme 155
Nedýchá:
Voláme 155
Provedeme 30 stačení uprostřed hrudníku, 2 umělé vdechy z úst do úst
Opakujeme v poměru 30:2 do příjezdu záchranné služby
Postup u dětí: Zjistíme stav vědomí (oslovíme postiženého,...)
Uvolníme dýchací cesty (záklon hlavy:tah za bradu, tlak na čelo)
zjistíme dýchání (pohledem, poslechem)
Dýchá:
Provedeme zotavovací polohu
(poloha na boku s podloženou a zakloněnou hlavou)
Voláme 155
Nedýchá:
Provedeme 5 umělých vdechů, 30 stlačení uprostřed hrudníku
,2 umělé vdechy z úst do úst
Po 1 minutě voláme 155
Opakujeme v poměru 30:2 do příjezdu záchranné služby

Dušení:
Při vědomí - údery do zad plochou dlaně
Bezvědomí - zahájení resuscitace
Vždy je nutné dbát na vlastní bezpečí. Pokud lze, použijeme ochranné pomůcky (resuscitační rouška,rukavice,...) Je-li více zraněných, musíme poskytnout pomoc (zajištění životních funkcí a stavění krvácení) každému postiženému - nesmíme na nikoho zapomenout. Při podezření na poranění páteře se vyvarujeme nešetrné manipulaci s postiženým !!!

Jak funguje ochrana obyvatel

Varování:
V případě mimořádné situace budete varováni sirénami. Informaci o jakou událost se jedná, dostanete prostřednictvím obecních rozhlasů, megafonů, rozhlasových vozů nebo budete informováni osobou, pověřenou starostou nebo velitelem zásahu.

Improvizované ukrytí:
Ukryjte se v místě, kde Vás zastihlo varování (nejde.li zjevně o povodeň). Jste-li v budově, zůstaňte v ní, jste-li na  veřejném prostranství, vyhledejte urychleně nejbližší budovu a ukryjte se v ní. V budově zavřete okna a dveře. Oblepte je páskou, uzavřete větrání, vypněte klimatizaci, utěsněte průduchy budovy.

Improvizovaná ochrana:
Je-li podezření na kontaminaci, použijte i tu nejjednodušší ochranu k přesunu na bezpečné místo: zadržte dech, zavřete oči, chraňte ústa a nos přiloženou dlaní. Nos a ústa překryjte přeloženým kapesníkem, ručníkem, toaletním papírem, ubrouskem, které předem navlhčíte čistou vodou. Oči chraňte uzavřenými brýlemi těsnícími na obličej, dále si nasaďte čepici do čela, klobouk, šátek, šálu nebo kuklu. Tělo ochraňte nepropustným, omyvatelným a splývavým oděvem s kapucí, nejlépe z několika vrstev, který doplníte rukavicemi a vysokou gumovou nebo koženou obuví. Rukávy a nohavice utěsněte podvázáním.

Evakuace


Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno vždy, pokud nebude možno zajistit ochranu osob v místech jejich stálého nebo běžného pobytu. Rozhodnutí o provedení evakuace bude vydáno orgány veřejné správy v příslušném místě, v případě nebezpečí z prodlení velitelem zásahu.

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu:
Uhaste otevřený oheň v topidlech
Vypněte el. spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), v případě povodně vždy vypněte hlavní jistič
Uzavřete přívod vody a plynu
Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
Kočky a psy si vezměte s sebou (včetně jejich zdravotního průkazu), exotická zvířata zanechte doma předzásobené krmivem a vodou
Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje zejména:
Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
Přenosné rádio s rezervními bateriemi
Toaletní a hygienické potřeby
Léky, příruční svítilnu
Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti
Mobilní telefon s nabíječkou

Co dělat při jednotlivých typech mimořádné události

Dopravní nehoda:
Jste-li účastníkem nebo svědkem dopravní nehody, proveďte základní úkony:
Zabezpečte, aby všichni účastníci nehody, u kterých to jde, opustili vrak i vozovku a shromáždili se na bezpečném místě
Zajistěte provoz na komunikaci tak, aby nedošlo k řetězení nehody
Zavolejte pomoc - viz. Nahlášení mimořádné události
Vyprošťujte postižené sám nebo s pomocníkem s ohledem na možné poranění pátéře. Je-li osoba zaklíněna, násilím ji nevyprošťujte.
Zabezpečte vrak proti dalšímu poškození: zejména požár, výbuch, zkrat elektroinstalace, potopení do vody
Poskytněte první pomoc postiženým - viz. První pomoc - Stavy ohrožení života
Nezapomeňte na pomoc zvířatům, zejména jejich uklidnění

Únik nebezpečné látky:
Nebezpečné látky jsou klasifikovány podle jednotné mezinárodní databáze číselnýmí kódy či bezpečnostními značkami na obalu. K jejich úniku dochází většinou chybou obsluhy, poruchou technologie výroby, při skladování nebo jejich přepravě.

Při úniku opusťte co nejrycleji nebezpečný prostor směrem proti větru či kolmo na směr přízemního větru
Ukryjte se - viz. Jak funguje ochrana obyvatel
Oznamte vše na tísňovou linku 150 nebo 112 - viz. Nahlášení mimořádné události
Zachovejte klid a rozvahu, pomožte do úkrytu dětem a starým osobám
Máte-li nějaké zdravotní potíže, použijte prostředky individuální ochrany - viz. Jak funguje ochrana obyvatel
Řiďte se pokyny zasahujících složek pro další postup činností, poslouchejte rozhlas, televizi či místní hlášení o situaci

Povodně a záplavy:
Ujasněte si možné ohrožení zdraví a životů členů rodiny, svého obydlí a domácích zvířat v případě reálné hrozby přirozené povodně (dlouhotrvající srážky, tání a chod ledu, přívalový déšť) nebo zvláštní povodně (narušení funkce vodního díla apod.). Přijměte vlastní opatření, mějte plán.
Předem si připravte materiál (folie, desky, ucpávky kanalizace, pytle na písek) na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd. a potřebné nářadí a vyzkoušejte si jejich montáž a funkčnost.
Proveďte povodňovou prohlídku kolem svého obydlí, chaty a pozemku a zajistěte, aby neupevněný materiál, ploty, boudy a další překážky nebránily volnému průtoku vody a neutvářely druhotné hrázky a ucpávky vodního toku.
Buďte v pohotovosti, trvale sledujte předpovědi počasí, stav hladiny vodního toku, rybníka (může-li Vás ohrozit) a řiďte se pokyny povodňových orgánů obce (starosta, povodňová komise), policie, záchranářů.
Pamatujte si, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od Vás při povodních požadovat osobní a věcnou pomoc.

                                             
Znak města Mimoně

Znak města Mimoně

Jak se Vám líbila Hasičská fontána na koupališti, pořádaná na Den města Mimoně 08.08.2009?

Líbila. (3178 | 20%)
Byla dobrá. (3122 | 19%)
Šlo to. (3153 | 19%)
Nic moc. (3765 | 23%)

Myslíte si, že by výjezdová jednotka SDH Mimoň, měla dostat novou cisternu ?

Ano, zcela určitě ! (5604 | 24%)
Ano ! (4458 | 19%)
Spíš ne ! (4300 | 19%)
Ne ! (4474 | 19%)
Co já vím ? (4400 | 19%)
© Veškerá práva náleží SDH Mimoň. 2007-2012. Děkujeme za Vaší návštěvu. Hasiči Mimoň.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one