Vítejte na webových stránkách hasičů z Mimoně.

Spolupráce Městské policie z Mimoně a SDH Mimoň

                                                                

Na této rubrice se pracuje.SDH Mimoň

                                                                 

 

Městská policie Mimoň

Městská policie Mimoň vznikla v roce 1992, kdy zastupitelé na svém pravidelném zasedání schválili obecně závaznou vyhlášku o městské policii.

Zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích umožnil obcím a městům, v rámci jejich samostatné působnosti, zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Tímto zákonem bylo dáno městskému zastupitelstvu oprávnění ke zřízení městské policie. V návaznosti na zákonnou úpravu přijala 6. prosince 1991 Česká národní rada zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, který nabyl účinnosti 1. ledna 1992.

Města mohla a i nadále mohou po příslušných útvarech Policie České republiky požadovat plnění úkolů při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ale v mnoha případech se jevilo výhodnější dát pod kontrolu a možnost operativního řízení obcím a městům vlastní policii, která by jim pomohla naplňovat obecné společenské aktivity v jejich regionu.

O tom, jestli v daném územním obvodu obce, města bude či nebude působit obecní či městská policie rozhoduje zastupitelstvo, které obecní, městskou policii zřizuje obecně závaznou vyhláškou (§ 1 odst.1 zákona o obecní policii; § 84 odst. 2 písm. s, zákona o obcích) v rámci samostatné působnosti. Jestliže hovoříme o oprávnění zřídit obecní, městskou policii, nepotřebuje k tomu žádná obec, město další souhlas či vyjádření orgánu státní správy, ale ani orgánu kraje. Musí být však splněna základní podmínka, že tak učiní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou. Tento právní základ je zcela nezbytný pro zachování právní jistoty občanů a to vzhledem k tomu, že strážníci jsou vybaveni poměrně rozsáhlými oprávněními a prostředky, kterými mohou v rámci zákonné úpravy zasahovat i do osobních práv a svobod občanů. Na druhou stranu jsou však strážníci při výkonu svých oprávnění a plnění povinností podle zákona o obecní policii v postavení veřejného činitele a to se všemi důsledky.

Městská policie není součástí státně-bezpečnostního aparátu (není ozbrojenou silou jako Armáda ČR, ani ozbrojeným bezpečnostním sborem jako Policie České republiky) charakterizovanou zvláštním služebním poměrem svých příslušníků. Od 1. ledna 2004 je však městská policie již orgánem obce (§ 1 odst. 1 zákona o obecní policii). Strážníci jsou v pracovním poměru k obci a na všechny pracovněprávní otázky se proto vztahuje zákoník práce. Na rozdíl od Policie České republiky je organizační struktura naší městské policie jednoduchá. Řízení městské policie v Mimoni přísluší starostovi obce. Rada města pověřila plněním některých úkolů spojených s řízením obecní policie strážníka Reného Nesvadbu.
 

Znak města Mimoně

Znak města Mimoně

Jak se Vám líbila Hasičská fontána na koupališti, pořádaná na Den města Mimoně 08.08.2009?

Líbila. (3178 | 20%)
Byla dobrá. (3122 | 19%)
Šlo to. (3153 | 19%)
Nic moc. (3765 | 23%)

Myslíte si, že by výjezdová jednotka SDH Mimoň, měla dostat novou cisternu ?

Ano, zcela určitě ! (5604 | 24%)
Ano ! (4458 | 19%)
Spíš ne ! (4300 | 19%)
Ne ! (4474 | 19%)
Co já vím ? (4400 | 19%)
© Veškerá práva náleží SDH Mimoň. 2007-2012. Děkujeme za Vaší návštěvu. Hasiči Mimoň.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one